Điểm khác nhau giữa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất dễ gây nhầm lẫn.   Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản là hai tội danh thường xuyên bị nhầm...