[THÔNG BÁO] QUY ĐỊNH về việc VIẾT BÀI cho chuyên mục [GÓC NHÌN SINH VIÊN LUẬT] của IURA

Nhằm giúp các bạn sinh viên/cựu sinh viên của đại học Luật Tp.HCM thuận tiện hơn trong việc tham gia vào chuyên mục [GÓC NHÌN SINH VIÊN LUẬT], IURA xin được đăng thông tin cụ thể về các Quy định khi viết bài tại đây: A. QUY ĐỊNH VỀ BÀI...