Tội Trộm Cắp Tài Sản Luật Hình Sự 2018   Tuy xã hội đã ngày càng phát triển, văn minh hơn, nhưng đâu đó vẫn còn sự chênh lệch về giàu nghèo, về nhận thức, hành vi ứng xử của con người.Đi cùng những bước tiến vượt bậc của xã...