Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, không xác định được ai là chủ sở hữu

    Nhắc đến quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, ta sẽ nhớ ngay đến vụ việc điển hình gây xôn xao cộng động mạng vào năm 2014  “Người mua đồng nát nhặt được 5 triệu yên Nhật”.   Vụ việc xảy ra khi, người đồng nát...