SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÁI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

  Thế nào là sa thải người lao động trái quy định pháp luật có phải chịu trách nhiệm bồi thường:   Sa thải người lao động trái pháp luật là việc người sử dụng lao động sa thải người lao động trái thẩm quyền, sai căn cứ, thủ tục...

BẮT BUỘC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2018/NĐ-CP.

    Ngày 15/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động. Đây là quy định hướng dẫn Luật BHXH mới nhất trong đó  có một...

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015

    Cố ý thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác là hành vi như đánh đập, hành hung,.. gây tổn hại cho sức khoẻ người khác, gây thương tích cho người. Cố ý thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác là đây...